Gwasanaethau Prifysgol Abertawe:Swansea_University_logo

Hyfforddiant Prifysgol Abertawe – staff yn unig

  • Modiwl Cynhwysol SALT – Mae’r rhaglen DPP hon wedi’i chynllunio i helpu’r holl staff addysgu a chymorth i ddatblygu ymagwedd fwy cynhwysol tuag at eu rolau. Er mwyn cael mynediad i’r cwrs, yn gyntaf gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewngofnodi i Blackboard

Dolenni Allanol: