Oli, Mentor YN YSGOL Y GYFRAITH

Gwobrwyol, hwyl,  ffordd wych o ddatblygu sgiliau rhyngbersonol ac, yn gyffredinol, rwy’n teimlo fy mod i’n rhan bwysig o Ysgol y Gyfraith bellach

Paige, MentAI YN y flwyddyn gyntaf, ysgol y gyfraith

Mae wedi fy helpu, yn bendant, yn enwedig yn y gwaith cwrs ar gyfer eleni! Mae e-bostio rhywun yn y brifysgol, dim ond i ofyn cwestiwn sylfaenol, yn teimlo’n llawer rhy ffurfiol. Rwy’n ddiolchgar iawn am y cymorth a ddarparwyd gan bawb sy’n rhan o’r cynllun. Dwi’n meddwl ei fod yn wasanaeth gwych y dylai pynciau eraill ystyried ei ddarparu os nad ydynt yn gwneud hynny eisoes, er mwyn helpu pobl – dwi’n siŵr y byddai eu myfyrwyr nhw’r un mor ddiolchgar