Dilynwch y pwyntiau allweddol hyn i gyflwyno cynllun mentora cyfoedion yn effeithiol yn eich adran:

 

✓ Gweithio mewn partneriaeth â myfyrwyr           ✓ Gwobrwyo a chydnabod mentoriaid

Sicrhau ymrwymiad y staff a’r trefnwyr         ✓ Cynnig cefnogaeth barhaus i fentoriaid

Recriwtio a dethol mentoriaid yn effeithiol   ✓ Gwerthuso’ch cynllun a gweithredu ar adborth

Hyfforddi’r mentoriaid                                      ✓ Amserlen strwythuredig ar waith

Paru mentoriaid a menteion addas                 Marchnata a hysbysebu’r cynllun yn effeithiol

 

Mae ragor o wybodaeth ar gael yn llawlyfry staff am gyflwyno cynllun yn eich adran