Mae Dyspracsia, hefyd a adnabyddir fel Anhwylder Cydlynu Datblygiadol (DCD), yn gyflwr sy’n effeithio ar gydlyniant motor. Yn ogystal â phrofi anawsterau o ran cydlyniant corfforol a chanfod/ymwybod â gofod efallai y bydd myfyrwyr hefyd yn profi anawsterau wrth gofio ac wrth brosesu gwybodaeth. Felly efallai y bydd myfyrwyr yn profi anawsterau wrth gynllunio, trefnu a chyflawni symudiadau yn y drefn gywir mewn sefyllfaoedd bob dydd. Hefyd gall Dyspracsia effeithio ar y gallu i lefaru a meddwl.

AJ-Books-2-2400pxYr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

  • Anawsterau wrth fynegi ac wrth ryngweithio yn gymdeithasol yn enwedig mewn grwpiau
  • Anhrefnus ac yn araf wrth ysgrifennu, problemau wrth sicrhau cywirdeb, er enghraifft, wrth ysgrifennu a symud
  • Problemau’n dilyn cyfarwyddiadau
  • Anhawster wrth drefnu: er enghraifft, cynllunio a strwythuro traethodau
  • Anhawster wrth ddilyn mwy nag un cyfarwyddyd ar y pryd
  • Lletchwithdod corfforol

Effaith:

  • Efallai y bydd anawsterau wrth ryngweithio yn gymdeithasol yn achosi problemau yn ystod gwaith grŵp neu gyflwyniadau sydd wedi’u hasesu. Efallai y bydd mynegiant gwael yn arwain at ddryswch neu ddibenion croes rhwng y myfyriwr a’r tiwtor
  • Efallai y bydd lletchwithdod a chywirdeb cyffredinol, o bosib, yn niweidiol wrth gynnal gwaith maes neu yn y labordy
  • Bydd anawsterau cyflymdra wrth ysgrifennu ac ysgrifennu’n glir yn rhwystro gallu’r myfyriwr i ‘gadw i fyny’ mewn darlithoedd
  • Efallai bydd arafwch wrth brosesu gwybodaeth a sgiliau trefnu yn golygu bod myfyrwyr yn cael trafferth yn cadw at ddyddiadau cau ar ôl rhoi llawer mwy o feddwl ac egni i lunio’r gwaith

Gwybodaeth Ychwanegol