OCD-pg5_499x305.jpgAnhwylder Obsesiynol Cymhellol (OCD) yw pan fo person yn profi meddyliau obsesiynol a gweithgarwch cymhellol.

Obsesiwn yw profi meddwl, delwedd neu chwant sy’n ddiangen ac sy’n annifyr sy’n dod i feddwl person yn barhaus gan achosi ymdeimlad o bryder, ffieidd-dod neu anesmwythder. Cymhelliad yw ymddygiad neu weithgarwch meddwl parhaus sy’n achosi i berson deimlo bod angen iddo ei gyflawni er mwyn lleddfu’r teimladau annifyr a achosir gan y meddwl obsesiynol am y tro.

Yr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

  • Fel arfer, mae myfyrwyr sy’n dioddef o OCD yn ‘berffeithwyr’ sydd efallai yn treulio mwy o amser ar faterion dibwys megis estheteg eu gwaith yn hytrach na safon eu gwaith. Er enghraifft, efallai eu bod yn gofidio am ddethol y fformat cywir ar gyfer traethawd, neu’r lluniau cywir ar gyfer cyflwyniadau heb iddynt ymroi amser digonol i’r cynnwys academaidd.
  • Efallai y bydd myfyriwr yn cynnal gweithred yn barhaus am ei fod yn credu nad yw cyflawni’r dasg yn ddigonol neu ‘i sicrhau’ ei fod wedi’i gynnal yn y lle cyntaf.

Effaith:

  • Os nad yw myfyriwr yn mynd ar ôl ei obsesiwn neu ei gymhelliad i’r pwynt ei fod wedi’i fodloni, efallai y bydd yn profi symptomau o bryder ac iselder.
  • Effaith y bydd yn effeithio ar allu’r myfyriwr i gadw at ddyddiadau cau neu efallai y bydd safon ei waith yn dioddef.