anxcycGorbryder yw ymdeimlad o anesmwythder megis gofid neu ofn.

Mae’r rhai sy’n dioddef o anhwylder gorbryder yn profi pryder ar lefel uwch na phryder ‘arferol’ megis cyn sefyll arholiad. Mae’n brif symptom ar gyfer nifer o gyflyrau megis anhwylder panig, ffobiâu, anhwylder straen wedi trawma ac anhwylder pryder cymdeithasol (ffobia cymdeithasol).

Mae Anhwylder Gorbryder Cyffredinol (GAD) yn gyflwr hir dymor sy’n achosi person i deimlo’n bryderus am ystod eang o sefyllfaoedd a materion yn hytrach nag am un digwyddiad penodol.

Yr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

  • Aflonyddwch ac anhawster wrth ganolbwyntio neu wrth gysgu.
  • Mewn rhai achosion, mae’r pryder yn teimlo’n anterthol yn barhaus ac nid oes modd ei leihau. Efallai y bydd yn arwain at ymosodiadau panig.

Effaith:

  • Fel iselder, mae pryder yn achosi diffyg cymhelliad i weithio.
  • Blinder corfforol, iselder.
  • Efallai bod y straen wedi’i achosi gan yr unigolyn ond nid yw hyn, o reidrwydd, yn benderfyniad ei fod yn ymwybodol ohono.