nedivMyfyrwyr ag Anableddau: Addysgu ac Asesu

Defnyddiwch y cyflwyniad hwn i gyflyrau iechyd meddwl, anawsterau dysgu penodol ac anableddau eraill i gefnogi addysgu ac asesu. Byddwch yn ymwybodol fod yr effaith ar unigolion yn amrywio.

Dilynwch y dolenni isod i dderbyn gwybodaeth am:

  • Anableddau penodol myfyrwyr
  • Yr effaith efallai y byddant yn ei chael ar waith myfyriwr
  • Sut y gallwch helpu

Clywedol, Gweledol, Corfforol a Gwybyddol

Anhwylderau Iechyd Meddwl

Anawsterau Dysgu Penodol

Mae rhoi cymorth priodol i fyfyrwyr sydd ag anableddau a chyflyrau iechyd ar gyfer addysgu ac asesu yn ddyletswydd gyfreithiol a rennir gan bob aelod staff.