nedivMyfyrwyr ag Anableddau: Addysgu ac Asesu

Defnyddiwch y cyflwyniad hwn i gyflyrau iechyd meddwl, anawsterau dysgu penodol ac anableddau eraill i gefnogi addysgu ac asesu. Byddwch yn ymwybodol fod yr effaith ar unigolion yn amrywio.

Dilynwch y dolenni isod i dderbyn gwybodaeth am:

  • Anableddau penodol myfyrwyr
  • Yr effaith efallai y byddant yn ei chael ar waith myfyriwr
  • Sut y gallwch helpu

Clywedol, Gweledol, Corfforol a Gwybyddol

Anhwylderau Iechyd Meddwl

Anawsterau Dysgu Penodol

Mae rhoi cymorth priodol i fyfyrwyr sydd ag anableddau a chyflyrau iechyd ar gyfer addysgu ac asesu yn ddyletswydd gyfreithiol a rennir gan bob aelod staff.


Edrychwch ar y canllaw i fyfyrwyr arfaethedig ar gymorth a chefnogaeth ychwanegol

Staff Prifysgol Abertawe yn Unig

  • Cwestiynau Cyffredin – Gwybodaeth i staff Prifysgol Abertawe sy’n cefnogi myfyrwyr ag anableddau.
  • Canllaw SAILS i staff ar ddeunyddiau hygyrch a chynhwysol – Sicrhewch fod eich adnoddau printiedig a’ch adnoddau ar-lein yn hygyrch ac yn gynhwysol er budd yr holl fyfyrwyr, ond yn benodol y rhai a chanddynt anawsterau dysgu penodol a/neu anableddau 
  • Canllaw SAILS ar hyfforddiant ac adnoddau wrth gefnogi myfyrwyr ag anableddau – Rhestr o gyrsiau hyfforddi mewnol ac allanol, pecynnau e-ddysgu ac adnoddau, gan gynnwys gwybodaeth ar Gyflyrau Iechyd Meddwl a Sbectrwm Awtistiaeth, gan gefnogi myfyrwyr sydd ag anghenion lles, cynwysoldeb mewn dysgu ac addysgu a rhannu arfer da.
  • Modiwl Cynhwysol SALT – Mae’r rhaglen DPP hon wedi’i chynllunio i helpu’r holl staff addysgu a chymorth i ddatblygu ymagwedd fwy cynhwysol tuag at eu rolau. Er mwyn cael mynediad i’r cwrs, yn gyntaf gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewngofnodi i Blackboard.