Mae gan SAILS wobr mentora cyfoedion sydd ar gael yn flynyddol i fyfyrwyr sy’n cwblhau lefel benodol o hyfforddiant a gweithgareddau. Bydd y wobr yn cael ei chofnodi ar Gofnod Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR) y myfyrwyr.

Mae’r gwaith papur wrthi’n cael ei ddiweddaru. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech wneud cais am y wobr, anfonwch e-bost at cynwysoldeb@abertawe.ac.uk