Mae gan SAILS wobr mentora cyfoedion sydd ar gael yn flynyddol i fyfyrwyr sy’n cwblhau lefel benodol o hyfforddiant a gweithgareddau. Bydd y wobr yn cael ei chofnodi ar Gofnod Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR) y myfyrwyr. Mae gwybodaeth am y dyfarniad i staff a myfyrwyr ar gael isod.

Gwybodaeth i staff

Gwybodaeth ar gyfer Cydlynwyr y Cynllun

Gwybodaeth i fentoriaid

Ymgeisiwch am Wobr Mentor Cymheiriaid Prifysgol Abertawe

Gofynion y wobr

Cofnod Gweithgareddau

Cofnod Sesiwn Fentora

Adroddiad Myfyriol

Dalen Flaen

Awgrymiadau da am helpu menteion