Gall cynlluniau mentora cymheiriaid helpu myfyrwyr newydd i ymgartrefu yn y brifysgol a myfyrwyr sy’n parhau â heriau newydd megis blwyddyn mewn diwydiant neu brosiect mawr. Mae mentoriaid fel arfer yn gweithio gyda grwpiau bach ar sail hyblyg, ac yn galluogi’r rhai sy’n cael eu mentora i ddysgu o brofiad myfyrwyr eraill.

Edrychwch ar yr e-becyn cymorth am fentora cymheiriaid: Gwybodaeth i staff ynghylch creu cynllun ac i fyfyrwyr sydd eisiau dod yn fentor.