PRIFYSGOL ABERTAWE YN Y NEWYDDION


Mae academyddion Prifysgol Abertawe yn galw am drosedd newydd i gael ei chreu yng nghyfraith y DU. Mae’r drosedd hon yn targedu ymddygiad annymunol cwmnïau sy’n cynnig traethodau neu aseiniadau pwrpasol i fyfyrwyr yn gyfnewid am ffi. 

Gan siarad am eu canfyddiadau, dywedodd Michael Draper, Cyfarwyddwr Academi Abertawe ar Gynhwysiant a Llwyddiant Dysgwyr, “Fel addysgwyr, ein prif nod yw cefnogi diddordebau’r myfyrwyr yn eu datblygiad academaidd ac i gynnal safonau rhyngwladol o ymarfer academaidd i sicrhau hygrededd y sector Addysg Uwch.Yn yr ymdrech hon croesawn fabwysiadu mesurau effeithiol, yn gyfreithiol neu fel arall. Croesawn hefyd gymorth cydweithwyr ledled y gymuned academaidd ryngwladol”


Darllenwch ragor yma:

https://inews.co.uk/essentials/news/education/fine-essay-mills-stop-cheating-say-researchers/

http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2017/01/25/a-new-law-is-needed-to-tackle-contract-cheating-in-the-uk/

http://www.swansea.ac.uk/law/news/academicscallforanewlawtotackleundesirablecontractcheatingservicesofferedtostudents.php

http://www.thewave.co.uk/news/local/call-to-ban-online-essay-services/


CYLCHLYTHYRON (staff prifysgol abertawe yn unig)

Darllenwch gylchlythyr SAILS

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer Cymuned Ymarfer i staff sy’n cefnogi myfyrwyr sydd ag anableddau


CYSYLLTWCH â NI

Mae SAILS nawr ar Facebook a Twitter!

Hoffwch a dilynwch ni gyda @SwanseaUniSAILS