Cyfarwyddwr SAILS yn cyflwyno i Gyngor Ewrop ar dwyllo ar sail contract


Cyflwynodd Michael Draper, Cyfarwyddwr SAILS, yn ddiweddar ar lwyfan ETINED Cyngor Ewrop, sy’n canolbwyntio ar Foeseg ac Uniondeb ym maes Addysg Uwch. Rhoddodd Michael ddiweddariad ar weithgaredd yn y DU o ran twyllo dan gontract a mesurau cyfreithiol ychwanegol i fynd i’r afael â’r mater.


Cynhadledd Addysgu a Dysgu Advance HE Gorffennaf 2018


Rhoddodd Michael Draper, Cyfarwyddwr SAILS, gyflwyniad ar brosiect wedi’i ariannu gan Advance HE ar gyfer cwrs DPP staff ar gefnogi myfyrwyr i ddatblygu’n ddysgwyr annibynnol cyfeiriedig. Pecyn cymorth yn dod yn fuan!


Symposiwm Rhanbarthol ALDinHE gyda SAILS: Gwreiddio Sgiliau Astudio Academaidd


Pleser yw cyhoeddi y bu’r symposiwm rhanbarthol ar 16 Mai 2018 yn llwyddiant ysgubol gyda thros 60 o fynychwyr gan gynnwys staff Prifysgol Abertawe yn ogystal ag o brifysgolion eraill ledled y DU. Roedd hi’n braf gweld ystod mor eang o ddisgyblaethau ac adrannau’n cael eu cynrychioli, gan sicrhau bod y duedd tuag at sefydlu sgiliau astudio academaidd yn gwbl gymhwysol.


Myfyriwr o’r Coleg Peirianneg yw’r cyntaf i ennill gwobr mentora cymheiriaid SAILS!


Lansiwyd y wobr SAILS ar ddechrau’r flwyddyn academaidd hon. Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y myfyriwr cyntaf wedi cwblhau’r wobr yn llwyddiannus. Am ragor o fanylion am sefydlu cynllun mentora cymheiriaid neu ar wneud cais am y wobr, gweler y pecyn cymorth electronig ar gyfer gwobr mentora cymheiriaid SAILS


“Recordio darlithoedd: arferiad newydd”


Adroddiad a gyhoeddwyd gan Gyfarwyddwr SAILS, Michael Draper, Simon Gibbon (Rheolwr Datblygu SALT) a Jane Thomas (Cyfarwyddwr SALT) ar fuddion a goblygiadau systemau recordio yn y dosbarth. Darllenwch yr erthygl yn llawn yma.


CYLCHLYTHYRON (staff prifysgol abertawe yn unig)


Darllenwch gylchlythyr SAILS

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer Cymuned Ymarfer i staff sy’n cefnogi myfyrwyr sydd ag anableddau


CYSYLLTWCH â NI


Mae SAILS nawr ar Twitter!

Dilynwch ni: @AbertaweSAILS