Cynhadledd Addysgu a Dysgu Advance HE Gorffennaf 2018


Rhoddodd Michael Draper, Cyfarwyddwr SAILS, gyflwyniad ar brosiect wedi’i ariannu gan Advance HE ar gyfer cwrs DPP staff ar gefnogi myfyrwyr i ddatblygu’n ddysgwyr annibynnol cyfeiriedig. Pecyn cymorth yn dod yn fuan!


Symposiwm Rhanbarthol ALDinHE gyda SAILS: Gwreiddio Sgiliau Astudio Academaidd


Pleser yw cyhoeddi y bu’r symposiwm rhanbarthol ar 16 Mai 2018 yn llwyddiant ysgubol gyda thros 60 o fynychwyr gan gynnwys staff Prifysgol Abertawe yn ogystal ag o brifysgolion eraill ledled y DU. Roedd hi’n braf gweld ystod mor eang o ddisgyblaethau ac adrannau’n cael eu cynrychioli, gan sicrhau bod y duedd tuag at sefydlu sgiliau astudio academaidd yn gwbl gymhwysol.


Myfyriwr o’r Coleg Peirianneg yw’r cyntaf i ennill gwobr mentora cymheiriaid SAILS!


Lansiwyd y wobr SAILS ar ddechrau’r flwyddyn academaidd hon. Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y myfyriwr cyntaf wedi cwblhau’r wobr yn llwyddiannus. Am ragor o fanylion am sefydlu cynllun mentora cymheiriaid neu ar wneud cais am y wobr, gweler y pecyn cymorth electronig ar gyfer gwobr mentora cymheiriaid SAILS


“Recordio darlithoedd: arferiad newydd”


Adroddiad a gyhoeddwyd gan Gyfarwyddwr SAILS, Michael Draper, Simon Gibbon (Rheolwr Datblygu SALT) a Jane Thomas (Cyfarwyddwr SALT) ar fuddion a goblygiadau systemau recordio yn y dosbarth. Darllenwch yr erthygl yn llawn yma.


Cyfarwyddwr SAILS yn cyflwyno i Gyngor Ewrop ar dwyllo ar sail contract


Gwahoddwyd yr Athro Michael Draper, Athro Cysylltiol yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton a Chyfarwyddwr Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe (SAILS) ym Mhrifysgol Abertawe, i gymryd rhan fel arbenigwr yn sesiwn lawn Cyngor Ewrop yn Strasbourg ar Dryloywder Moeseg ac Uniondeb mewn Addysg (Platfform ETINED). Mae Cyngor Ewrop yn sefydliad rhyngwladol sydd â’r nod datganedig o gefnogi hawliau dynol, democratiaeth a rheolaeth y gyfraith yn Ewrop a hyrwyddo diwylliant Ewropeaidd. Gofynnwyd i arbenigwyr o’r holl aelod-wladwriaethau gyflwyno eu gwaith ym maes moeseg ac uniondeb academaidd. Cyflwynodd Michael, sy’n un o Brif Gymrodyr yr Academi Addysg Uwch, sgwrs am ei gyhoeddiad diweddar a’i waith cydweithredol gyda’r Athro Phil Newton o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe:

Draper and Newton, A legal approach to tackling contract cheating? , International Journal for Educational Integrity (2017) 13:11 DOI 10.1007/s40979-017-0022-5

Wrth gloi’r sesiwn, canmolodd yr Ysgrifenyddiaeth ansawdd uchel y cyflwyniadau ac, o ganlyniad, gwnaeth ymrwymiad i flaenoriaethu gwaith yn y maes hwn dros y ddwy flynedd nesaf â’r nod o gyflwyno argymhellion i Weinidogion y Cyngor er mwyn eu mabwysiadu ym mhob un o’r 47 aelod-wladwriaeth.


Darllenwch ragor yma:

https://inews.co.uk/essentials/news/education/fine-essay-mills-stop-cheating-say-researchers/

http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2017/01/25/a-new-law-is-needed-to-tackle-contract-cheating-in-the-uk/

http://www.swansea.ac.uk/law/news/academicscallforanewlawtotackleundesirablecontractcheatingservicesofferedtostudents.php

http://www.thewave.co.uk/news/local/call-to-ban-online-essay-services/


CYLCHLYTHYRON (staff prifysgol abertawe yn unig)


Darllenwch gylchlythyr SAILS

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer Cymuned Ymarfer i staff sy’n cefnogi myfyrwyr sydd ag anableddau


CYSYLLTWCH â NI


Mae SAILS nawr ar Twitter!

Dilynwch ni: @AbertaweSAILS