BETH YW MENTORA CYFOEDION?

Mae cynlluniau mentora cyfoedion yn rhoi help i fyfyrwyr newydd setlo fel myfyrwyr prifysgol wrth i fentoriaid myfyrwyr gydweithio â grwpiau bach o dri i bump o fyfyrwyr mewn trefniant hyblyg. Mae mentoriaid yn delio â phryderon sylfaenol bywyd myfyriwr gan alluogi’r rhai a fentorir ddysgu o brofiadau myfyrwyr eraill. Efallai eich bod chi’n gymwys am wobr hefyd!

GALLWCH DDARLLEN RHAGOR YMA…
AWGRYMIADAU DA AM HELPU MENTEION
GALLWCH DDARLLEN RHAGOR YN Y LLAWLYFR MENTORIAID!