BETH YW MENTORA CYFOEDION?

Mae cynlluniau mentora cyfoedion yn rhoi help i fyfyrwyr newydd setlo fel myfyrwyr prifysgol wrth i fentoriaid myfyrwyr gydweithio â grwpiau bach o dri i bump o fyfyrwyr mewn trefniant hyblyg. Mae mentoriaid yn delio â phryderon sylfaenol bywyd myfyriwr gan alluogi’r rhai a fentorir ddysgu o brofiadau myfyrwyr eraill.

GALLWCH DDARLLEN RHAGOR YMA…
GALLWCH DDARLLEN RHAGOR YN Y LLAWLYFR MENTORIAID!