Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

SAILS – Gweithdy Rhannu Arfer Da Academaidd o ran Gwneud Addasiadau Rhesymol ar gyfer Myfyrwyr Anabl

September 21, 2017 @ 12:00 pm - 2:00 pm

Ydych chi’n addysgu? Ydych chi wedi gwneud newidiadau yn eich addysgu, asesu a/neu adnoddau ar gyfer myfyrwyr ag anableddau?

Dewch i weithdy Academi Cynwysoldeb a Chymorth Dysgwyr Abertawe (SAILS) i rannu’ch profiad â staff academaidd eraill ac i fwynhau cinio am ddim.

Byddwn yn edrych ar addasiadau o ran:

  • Dulliau asesu
  • Cyflwyniad dysgu
  • Adnoddau dysgu

Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i chi rwydweithio gyda chydweithwyr eraill ar draws y Brifysgol ac i ddysgu o’u profiadau nhw cyn dechrau’r flwyddyn academaidd nesaf.

Bydd SAILS yn crynhoi’r sesiwn ac yn llunio enghreifftiau o arfer da a fydd ar gael i’r holl Staff. Bydd yr enghreifftiau hyn yn ategu’r adnoddau cyffredinol i staff ar effaith gwahanol anableddau ar ddysgu myfyrwyr, a byddant ar gael ar dudalennau gwe SAILS.

Darperir cinio a bydd yn cynnwys dewisiadau llysieuol a dim glwten. Os oes gennych unrhyw anghenion dietegol arbennig eraill neu ofynion mynediad, anfonwch e-bost at cynwysoldeb@abertawe.ac.uk i drafod yr opsiynau.

Sylwer y cynhelir y gweithdy hwn ar Gampws Parc Singleton, ond y caiff ei ailadrodd ar Gampws y Bae yn ystod Semester 1.

Archebwch nawr ar gyfer Eventbrite!

Venue

Siambr y Cyngor
Council Chamber
Swansea,

Organiser

Jude Kitson-Jones