Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Cynhadledd Myfyrwyr–Staff Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe (SAILS) ynghylch sefydlu a phontio

January 29 @ 10:15 am - 3:00 pm

  • A ydych chi’n trefnu a/neu’n darparu gweithgareddau sefydlu yn y Coleg?
  • A oes gennych ddiddordeb mewn gwella cyfnod pontio’r myfyrwyr i’r brifysgol a thrwy gydol eu hamser yn y brifysgol?
  • A hoffech chi ddatblygu ffyrdd newydd o ymwneud â myfyrwyr er mwyn eu helpu i ymgartrefu yn y brifysgol?

Ymunwch â SAILS a chynrychiolwyr y myfyrwyr i fyfyrio ar arferion sefydlu a phontio’r myfyrwyr a darganfod yr hyn sy’n gweithio:

  • Dysgwch am y gwaith ymchwil diweddaraf – Cewch glywed gan yr Athro Simon Bott, y Coleg Gwyddoniaeth, ac arweinydd academaidd ar gyfer llif gwaith sefydlu a phontio SAILS
  • Gwrandewch ar farn y myfyrwyr – Bydd Swyddog Addysg Undeb y Myfyrwyr yn sôn am bwysigrwydd cynnig cyfnod sefydlu a phontio effeithiol i fyfyrwyr. Bydd cynrychiolwyr myfyrwyr yn rhannu eu profiadau: Beth sy’n llwyddo, beth sydd ei angen ar fyfyrwyr?
  • Cynlluniwch gyfnod sefydlu/pontio’r flwyddyn nesaf – Cewch weithio gyda chydweithwyr ar draws y Brifysgol, rhannu arferion da, myfyrio ac ystyried heriau ar gyfer gweithgareddau sefydlu a phontio’r dyfodol

Darperir cinio ysgafn a bydd yn cynnwys dewisiadau i lysieuwyr. Os oes gennych anghenion eraill o ran diet neu hygyrchedd, neu unrhyw alergeddau, e-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk

Cofrestrwch nawr ar Eventbrite!

Venue

(English) Glyndwr 124

Organiser

Jude Kitson-Jones