Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

SAILS/SALT – Sesiwn Dysgu dros Ginio ar Asesu Amgen

June 8, 2017 @ 12:00 pm - 2:00 pm

Gweithdy Dysgu dros Ginio ar Asesu Amgen

  • A yw darparu dulliau amgen i arholiadau ac asesu parhaus yn her byth a beunydd i chi?
  • A ydych chi’n gydlynydd modiwlau neu’n rhan o ddatblygu cyrsiau a rhaglenni?
  • A ydych chi’n cael trafferth yn datblygu adnoddau ac asesiadau ar gyfer dysgwyr ag anableddau?

Ymunwch â ni am weithdy rhyngweithiol lle y byddwn yn eich helpu i ddatblygu dull mwy amrywiol ar gyfer asesu a all alinio’n fwy adeiladol ag anghenion penodol eich corff myfyrwyr. Bydd y gweithgareddau a’r trafodaethau yn canolbwyntio ar fyfyrwyr ag anableddau.

At ddiben eich Datblygiad Proffesiynol bydd yn mynd i’r afael ag elfennau o Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig A3 a bydd yn canolbwyntio ar elfennau mwy penodol o K2, K3 a K5.

Darperir cinio a bydd yn cynnwys dewisiadau i lysieuwyr. Os oes gennych chi unrhyw ofynion dietegol arbennig eraill neu ofynion mynediad, anfonwch e-bost i cynwysoldeb@abertawe.ac.uk i drafod yr opsiynau.

Mae 30 o leoedd ar gael yn unig felly archebwch eich lle i osgoi cael eich siomi!

Cadwch eich lle nawr drwy Eventbrite

Venue

Fulton House, Seminar Room 3
Swansea University
Swansea, SA2 8PP United Kingdom

Organiser

Jude Kitson-Jones