Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

SAILS – Cymuned ymarfer i staff sy’n cefnogi myfyrwyr ag anableddau

December 12, 2017 @ 12:15 pm - 1:45 pm

Cynhelir y cyfarfod nesaf o’r gymuned ymarfer i staff sy’n cefnogi myfyrwyr ag anableddau, ar ddydd Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2017 o 12:15 -13:45 yn Siambr y Cyngor.

Mae’r cyfarfod hwn yn agored i holl staff Prifysgol Abertawe sy’n cefnogi myfyrwyr ag anableddau neu sydd â diddordeb yn y maes.

Bydd cyflwyniad gan Mandy Jack (SALT) ar y modiwl Blackboard cynwysoldeb staff, wedi’i ddylunio i helpu’r holl staff addysgu a chefnogi i ddatblygu ymagwedd fwy cynhwysol tuag at eu rôl.

Mae eitemau’r drafodaeth yn cynnwys:

  • Cwestiynau Cyffredin Cymuned Ymarfer
  • Swyddogaethau Cydlynydd Anableddau, Academaidd a Gweinyddol
  • Astudiaethau achos ar gyfer staff ar addasiadau rhesymol

Bydd cyfle hefyd i aelodau godi unrhyw faterion, pryderon neu gwestiynau.

Nid yw’n broblem os na allwch aros ar gyfer y cyfarfod cyfan. Bydd sudd ffrwythau, cacennau a bisgedi ar gael. Bydd croeso i chi ddod â’ch cinio eich hun.

Cadwch le nawr ar Eventbrite!

Organiser

Jude Kitson-Jones

Venue

Siambr y Cyngor
Council Chamber
Swansea,
+ Google Map