Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

SAILS – Cymuned ymarfer i staff sy’n cefnogi myfyrwyr ag anableddau

April 26, 2018 @ 12:00 pm - 1:30 pm

Mae’r cyfarfod hwn yn agored i holl staff Prifysgol Abertawe sy’n cefnogi myfyrwyr ag anableddau neu sydd â diddordeb yn y maes.

Bydd y Gwasanaeth Llesiant yn rhoi cyngor i staff gan gynnig ymateb cychwynnol i fyfyrwyr a allai fod yn profi problemau iechyd meddwl a bydd yn rhoi trosolwg o becyn e-ddysgu sydd â’r nod o ddatblygu sgiliau a meithrin hyder wrth gynnig y gefnogaeth hon.

Bydd yna gyflwyniad gan y Ganolfan Drawsgrifio a Hyfforddiant Arbenigol Llwyddiant Academaidd ar y gefnogaeth maent yn ei gynnig i fyfyrwyr sydd ag anableddau.

Bydd cyfle hefyd i aelodau godi eitemau yr hoffent eu trafod a all gynnwys problemau, pryderon, neu gwestiynau.

Nid yw’n broblem os na allwch aros ar gyfer y cyfarfod cyfan. Bydd sudd ffrwythau, cacennau a bisgedi ar gael. Bydd croeso i chi ddod â’ch cinio eich hun.

Archebwch yn awr drwy Eventbrite!

Venue

Siambr y Cyngor
Council Chamber
Swansea,

Organiser

Jude Kitson-Jones