Loading Events

« All Events

Symposiwm Rhanbarthol ALDinHE – Gwreiddio Sgiliau Astudio Academaidd

May 16 @ 9:00 am - 5:00 pm

Cadwch y dyddiad yn rhydd ar gyfer Symposiwm Rhanbarthol ALDinHE De Cymru ar Wreiddio Sgiliau Astudio Academaidd mewn rhaglenni astudio ar 16 Mai 2018 ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe.   Derbynnir ceisiadau am le cyn y Pasg. Mae mynediad am ddim i’r digwyddiad.

Mae ALDinHE a Phrifysgol Abertawe yn eich gwahodd i gyflwyno cynnig i’r Symposiwm Rhanbarthol ar Wreiddio Sgiliau Astudio Academaidd. Mae croeso i gydweithwyr o brifysgolion a darparwyr addysg uwch eraill rannu eu dulliau o wreiddio sgiliau astudio academaidd mewn modiwlau a rhaglenni astudio.

Rydym yn derbyn cynigion ar gyfer y canlynol:

Gweithdy: Cyflwyniad 30 munud ar ddulliau o wreiddio sgiliau astudio, gan ganolbwyntio naill ai ar wreiddio sgil benodol ar draws amrywiaeth o bynciau, neu sgiliau perthnasol i bwnc penodol. Bydd sesiwn holi ac ateb, 30 munud o hyd, ar y diwedd.

Cyflwyniad cryno: Cyflwyniad 10 munud ar fecanwaith neu ddull cefnogi perthnasol, i’w ddilyn gan bum munud o gwestiynau ac atebion.

Trafodaeth bwrdd crwn:

  • Arwain trafodaeth ar yr heriau a’r dewisiadau sydd ynghlwm wrth wreiddio sgiliau astudio a/neu ddarparu cymorth datblygu unigol.
  • Arwain trafodaeth ar heriau ysgogi myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch.

Mae gennym ddiddordeb mewn gwaith sydd wedi cael ei werthuso eisoes ac mewn dulliau newydd sy’n dal i gael eu profi. Gall y sgiliau astudio fod yn rhai academaidd, e.e. meddwl yn feirniadol, cyfeirnodi neu rifedd; neu gallant ymwneud ag agweddau eraill megis rheoli amser, datblygu cydnerrthedd neu waith grŵp.

Anfonwch eich cynnig drwy e-bost i cynwysoldeb@abertawe.ac.uk gan nodi’r math o sesiwn yr hoffech ei harwain (gweithdy/cyflwyniad cryno/trafodaeth bwrdd crwn), teitl, crynodeb o’r sesiwn a manylion cryno ar gyfer pob cyflwynydd, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw dydd Llun 5 Mawrth 2018.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk

Details

Date:
May 16
Time:
9:00 am - 5:00 pm

Organiser

Alison Braddock

Venue

Neuadd Fawr ar Gampws y Bae.
Swansea University
Swansea, SA1 8EN United Kingdom
+ Google Map