Croeso i Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe!


swansea-beach-photo-1140x522

Mae’r Academi Abertawe Cynhwysedd a Dysgwyr Llwyddiant (SAILS) yn canolbwyntio ar ehangu mynediad er mwyn cynyddu cyfleoedd i bobl o gefndiroedd amrywiol elwa o addysg uwch, ac ar sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn y cymorth academaidd a bugeiliol angenrheidiol i’w galluogi i lwyddo yn eu hastudiaethau.


Facebook Twitter


css.php